Production Credits
Shining Force III Scenario 2: Target: Child of God
SHINING FORCE III
SCENARIO 2
STAFF

Story & Subscript:
Hiroyuki Takahashi

Game Design:

Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Maps & Events
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Daisuke Takagi

Battles
Shugo Takahashi

Parameters
Yuusuke Sugimoto
Kozue Akazi

Program:

Main
Yasuhiro Taguchi

3D Animation System
P.E. Jareth Hein

Events
Takeshi Nohara
Akiko Sato
Yasuhiro Matsumoto
Kaoru Shimada
Norio Shimizu
Yutaka Yamamoto
Ryuta Hashimoto
Kazuya Furukawa
Yasuhiro Taguchi

Window System
Norio Shimizu
Akiko Sato
Yasuhiro Taguchi

Battle Scene
Yutaka Yamamoto
Haruki Kodera

AI
Kenji Numaya

DSP and Special Effects
Haruki Kodera

Character Design:
Shin Yamanouichi
Hiroshi Kajiyama

Graphics:

Maps
Mitsuru Fukumoto
Keisuke Futami
Mitsumasa Muraishi
Junuichi Ochiai
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi
Masashi Mikami

Battle Characters
Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Masayuki Hashimoto
Toshiaki Tanaka

Battle BGs
Tomonori Shinjo
Kanako Horiguchi
Masashi Mikami

Map Characters
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Keisuke Futami

Windows
Junichi Ochiai
Kanako Horiguchi
Shigeki Kimura
Ayumu Shindo
Akihito Kimura

Voices:

Production
Toshio Furuichi

Actors and Actresses
Ai Madeda
Eriko Fujimaki
Hidenao Horie
Hiromi Nishida
Hisao Egawa
Kanako Okada
Kaneto Shiozawa
Kazunari Tanaka
Makiko Ohmoto
Masaya Takatsuka
Munehiro Tokita
Naoki Imamura
Nobutoshi Hayashi
Rika Komatsu
Ryotaro Okiayu
Shinobu Satouchi
Tamao Nishiwaki
Tomohisa Asoh
Yasuhiro Takato
Yoshiyuki Kohno
Yukana Nogami
Yuriko Yamamoto

Opening CG Animation
LINKS Corporation

Director
Yoshihisa Hirano

Producer
Kazuyuki Haneda

Production Assistant
Tomohiro Kumagai

Art Director
Takashi Ui
Robot Communication, Inc.

Storyboard Artist
Keiichiro Mochizuki

Chief Animator
Miki Sato

Animator
Tsuyoshi Kobori
Kaihei Yhayano

Assistant Animator
Kenji Oyama
Hideki Kuraku

CG Movie Sound Effects
Kazuyoshi Senzaki

All Music:
Motoi Sakuraba

Music Guest:
Takeo Shimoda

Sound Effects:
Satoshi Murata
Masato Maekawa

Sound Director: Masaaki Uno
Yasuhiro Taguchi


Manuals:
Studio Peace
Makoto Kamata

Publicity:
Tadashi Takezaki
Yasushi Nagumo
Seijirou Sannabe

Publicity Arrangement:
Masaaki Uno

Support:
Hirokazu Kojima

All Illustrations:
Shin Yamanouichi
Hiroshi Kajiyama


Special Thanks to:
R.I.S. Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.
LINKS Corporation
ATSUMIK Corporation
MUSICAL STATION Corp.
AONI PRO Co., Ltd.
Hiromi Kobayashi
Takashi Kitamura
Takafumi Fukui
Toshihide Kanezaki

Direction Assist
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu

Programming Director:
Yasuhiro Taguchi

Director:
Shugo Takahashi

Producer:
Hiroyuki Takahashi

Created By
CAMELOT Co., Ltd.
SONIC Co., Ltd

(c) SEGA ENTERPRISES, Ltd.,
1992, 1993, 1997, 1998

Source(s): shinsachiel