Production Credits
Shining Force III Scenario 3: Bulzome Rising
SHINING FORCE III
SCENARIO 3
STAFF

Story & Subscript:
Hiroyuki Takahashi

Game Design:

Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Maps & Events
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo

Battles
Shugo Takahashi

Parameters
Yusuke Sugimoto
Kozue Akazi

Program:

Main
Yasuhiro Taguchi

3D Animation System
P.E. Jareth Hein

Events
Takeshi Nohara
Akiko Sato
Kaoru Shimada
Norio Shimizu
Ryuta Hashimoto

Window System
Norio Shimizu
Akiko Sato
Kaoru Simada
Yasuhiro Taguchi

Battle Scene
Yutaka Yamamoto
Haruki Kodera

AI Version 6
Kenji Numaya

DSP & Special Effects
Yutaka Yamamoto
Haruki Kodera

Support Tools
P.E. Jareth Hein
Kaoru Shimada
Kenji Numaya
Yasuhiro Matsumoto
Akiko Sato
Haruki Kodera
Yusuke Sugimoto
Yasuhiro Taguchi

Opening & Ending
Yasuhiro Taguchi

Character Design
Shin Yamanouchi
Hiroshi Kajiyama

Graphics:

Battle Characters
Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Masayuki Hashimoto
Toshiaki Tanaka
Junichi Ochiai
Keisuke Futami

Battle Stages
Mitsuru Fukumoto
Mitsumasa Muraishi
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi
Masashi Mikami
Akihito Kimura

Map Characters
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Keisuke Futami

Maps
Mitsuru Fukumoto
Mitsumasa Muraishi
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi
Masashi Mikami
Akihito Kimura
Junichi Ochiai
Keisuke Futami

Face Windows
Junichi Ochiai
Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Shigeki Kimura

Icons
Mitsuru Fukumoto
Junichi Ochiai
Masayuki Hashimoto
Shigeki Kimura
Hiroto Nakashima
Kanako Horiguchi
Ayumu Shindo

Special Pictures
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Voices:

Production
Toshio Furuichi

Actors & Actresses
Ai Maeda
Atsushi Kisaichi
Eriko Fujimaki
Hidenao Horie
Hiromi Nishida
Hisao Egawa
Kanako Okada
Kaneto Shiozawa
Kazumi Tanaka
Kazunari Tanaka
Kozo Shioya
Makiko Ohmoto
Manami Nakayama
Marina Ohno
Masaya Takatsuka
Munehiro Tokita
Naoki Imamura
Natsumi Yanase
Nobutoshi Hayashi
Rika Komatsu
Ryotaro Okiayu
Shinichi Yamada
Shinobu Satouchi
Tamao Nishiwaki
Tomohisa Asoh
Yasuhiro Takato
Yasunori Masutani
Yoshiyuki Kohno
Yukana Nogami
Yuriko Yamamoto

Opening CG Animation
LINKS Corporation

Scenario 1

Direction
Yoshihisa Hirano

Production
Kazuyuki Haneda

Art Direction
Takahashi Ui
Robot Communication, Inc.

Storyboard Art
Keiichiro Mochizuki

Animation Main
Miki Sato

Animation
Keiichi Abe
Tsuyoshi Kobori
Masashi Watanabe

Animation Assist
Megumi Ishizaka
Kenji Oyama
Hideki Kuraku
Miki Gunjikake

Scenario 2

Director
Yoshihisa Hirano

Producer
Kazuyuki Haneda

Production Assistant
Tomohiro Kumagai

Art Director
Takashi Ui
Robot Communication, Inc.

Storyboard Artist
Keiichiro Mochizuki

Chief Animator
Miki Sato

Animator
Tsuyoshi Kobori
Kaihei Hayano

Assistant Animator
Kenji Oyama
Hideki Kuraku

Scenario 3

Director
Yoshihisa Hirano

Producer
Kazuyuki Haneda

Art Director
Takashi Ui
Robot Communication, Inc.

Storyboard Artist
Keiichiro Mochizuki

Chief Animator
Kunihiko Mohara

Animator
Tsuyoshi Kobori

Assistant Animator
Kenji Oyama
Hideki Kuraku

CG Movie Sound Effects
Kazuyoshi Senzaki
Masaaki Uno

Music
Motoi Sakuraba

Music Guest
Takeo Shimoda

Sound Effects
Satoshi Murata
Masato Maekawa

Sound Director
Yasuhiro Taguchi
Masaaki Uno

Manuals
Studio Peace
Makoto Kamata

Publicity
Tadashi Takezaki
Yasushi Nagumo
Masanori Hirano
Toshihide Onishi
Seijirou Sannabe

Promotion
Etsuko Sagawa
Seijirou Sannabe

Digital Media
Ikuo Ishizaka

Publicity Arrangement
Masaaki Uno

Support
Yoichi Shimosato

All Illustrations
Shin Yamanouchi
Hiroshi Kajiyama

Special Thanks to
R.I.S. Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.
LINKS Corporation
ATSUMIK Corporation
MUSICAL STATION Corp.
AONI PRO Co., Ltd.
Hiromi Kobayashi
Takashi Kitamura
Takafumi Fukui
Shunsuke Yokoyama

Direction Assist
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu

Programming Director
Yasuhiro Taguchi

Director
Shugo Takahashi

Producer
Hiroyuki Takahashi

Created by
CAMELOT Co., Ltd.
SONIC Co., Ltd.

(c) SEGA ENTERPRISES, Ltd.,
1992, 1993, 1997, 1998

Source(s): Moogie