Production Credits
Shining Force Gaiden: Final Conflict
SHINING FORCE
FINAL CONFLICT
STAFF

Program:
Tsukasa Tanaka
Kenichi Morimoto
Yasuhiro Taguchi

Support:
Hello! Kodera
Mochi Kashiwa
Ui Touun

Subscript:
Shugo Takahashi
Sakura Seiseki
Naoko Okada

Map Design:
Shuji Shimizu
Tatsuya Niikura
Ayumu Shindo

Character Design:
Hiroshi Kajiyama

Graphic:
Kensuke Suzuki
Tomonori Shinjyo
Takeshi Matsumuro
Hirokazu Wabiko
Yuuichi Sakurai

Music Composed by:
Motoaki Takenouchi

Sound Effects:
Dogen Shibuya

Manual:
Maoko Okada
Rikko Kushida

Director:
Tsukasa Tanaka

Assistant Director:
Shuji Shimizu

Produced by:
Shugo Takahashi

Special Thanks to:
Rit's
Fumuhide Aoki

Created by:
Sonic Co., Ltd.
(c) 1995 SEGA

Source(s): Moogie