Production Credits
Shining Soul
Producer
Takahashi Junichirou

Producer
Yamada Kazuhiko
Suda Gouichi

Character Design
Tamaki Yoshitaka

Main Program
Nakazawa Tatsuya

Program
Kimura Tooru

Graphic
Kurokawa Rika
Yamamoto Hiroto

Sound
Yasumoto Shingo

Product Management
Shimizu Junichi
Yamashita Yasushi

Promotion
Ishizaka Ikuo
Asami Kazuhiro

Public Relations
Nagumo Yasushi
Kiyono Tomomi

Design Production Team
Sakuta Yoshihiro
Iida Naohiko
Kobayashi Masaru

Test Team
Nishikawa Akira
Morii Kazuhiko
Miyano Hiroyuki
Kigawa Kazumi

Special Thanks
Nanba Masato
Kawaguchi Kenichirou
Kanno Souichirou
Tsutsumi Akira
Kawaguchi Toshiyuki
Maeda Masanao
Aoyama Katsuji
Miyazaki Hiroyuki
Sannabe Seijiruu
Oooka Yoshiki
Yoshida Kazuhiko
Sawada Tsuyoshi
Youkaichiya Hideki
Kataoka Megumi
Fujikawa Toshihiro
Kawakami Satoshi
Kawakami Yoshiko
Takada Masafumi
Yoshio Tooru
Nakamura Tetsuya
Taniwaki Kunihiko
Ishizaka Akihiko
Watanabe Kazuhisa
Sagara Nobuhiko
Watanabe Kumihiko
Shinda
Hoshino Masanori

Supervisor
Shimoyama Fumio

Planner
Niwano Masashi

Director and Art Director
Ueda Akira

Director
Tajima Daisuke

Presented by SEGA

SEGA CORPORATION, 2002

Source(s): Aspartate