Production Credits
Shining Soul II
The list might look long. But only the first two pages are people who actually made the game.
The rest of the list, packed with wierd names like "lucky" and "T.Rex", are names of fans who sent them postcards.


Shining Soul II Staff
Producer
Takahashi Junichirou

Product Manager
Sudagouichi

Character Design
Tamaki Yoshitaka

Shining Soul II Development

Game Design
Art Director
Background Graphic
Scenario
Ueda Akira

Main Planning
Battle Planning
Niwano Masashi

Main Program
Nakazawa Tetsuya

Program
Yoshio Tooru

Character Graphic
Item Graphic
Effect
Kurukawa Rika

Monster Graphic
Yamamoto Hiruto

Sound Composer
Sound Effect
Takada Masabumi

Story Setting & Scenario
Sudagouichi
Sagara Nobuhiko

Shining Soul II Production
Takezaki Tadashi
Imai Satoshi
Igarashi Masaru
Natsume Yoshitsugu
Hiwatari Toyohisa
Shimazu Junichi
Nishikawa Akira
Terasawa Akira
Morii Kazuhiko
Murayama Sunao
Koechi Akinobu
Takano Kenji
Hukaya Takanobu
Sakuta Yoshihiru
Iida Naohiko
Kobayashi Masaru
Nagumo Yasushi
Manabe Hiruyuki
Tanaka Masahiru
Kiyono Tomomi
Akiyama Kouki
Baba Katsumi
Nomoto Akira
Yasuda Katsushi
Yasuda Tooru
Ishidao Tomoaki
Tanaka Nobuhiro
Kitayama Shunsuke
Watanabe Yuusuke
Uemura Kouji
Imatsu Haruo
Hashimoto Kenichi
Endou Yoshi
Watanabe Yuusuke
Uemura Koushi
Imatsu haruo
Hashimoto Kenichi
Endou Yoshihito
Masahiro Yasunobu
Hayashi Tomohiko
Ichimura Akihide
Memezawa Katsutoshi
Awaji Teruyuki
Tanaka Toshiyuki
Iizuka Hiroshi
Yamane Emi
Arihara Rie

Special Thanks
Maeda Masahiro
Miyazaki Hiroyuki
Sannabe Seijirou
Oooka Yoshiki
Yamashita Yasushi
Asami Kazuhiro
Ishizaka Ikuo
Hukazawa Youko
Oosaki Takeshi
Hayashi Tomokiro
Yoshida Takehiro
Sawada Tsuyoshi
Toraiwa Yoriaki
Hashimoto Noriko
Tanaka Junko
umemura Munehiro
Izawa Toshiki
Tokue Nami
Miyagawa Kenji
Saitou Masahiro
Yamazaki Yoshiaki
Kuroda Akiko

Special Thanks
ghm Test Team
Kawakami Satoshi
Kawakami Yoshiko
Taniwaki Kunihiko
Hujjikawa Toshihiro
Oota aki
Hukamachi Katsuyoshi
Ishikawa Takebumi
Yamazaki Ren
Kitayama Katsunori
Noguchi Hiroyoshi
Ueda Junna
Ueda Youko

"Send me your item ideas!"

Maker of Sunmoon
Horse Dan
Maker of Kiton Champ
H. Hiryu
Maker of Ancient Series
Furu
Maker of Onigiri
Justice Hero
Naming of Shain Fousu
Ryou

Director's Pick
Maker of Muuga
Taiyou

"Send me your item ideas!" candidates
Bobu-san
Ryou-chan
Hiroron
Pikaton
Chaarii
Mushroom
Daa
Subtle Person
Pooh-chan
Yuuki
Yama-king
Mocchan

Great Kick
Yousan
Very Striving Person
Lucky-chan
Kira
Tomoyuki
Hiroki
Totti
Tacchan
Kyoro
Makkun
T. Rex
Kamake
Matsu
Numao
Huramenko
X
Swamp Man
Geeteiru
Hiro
Rena
Yuuto
R.A
Aisocchi
Ryou
Sho
Koepii
Shimon
Yamukun
Kazu
Miimai
Lazuri Dream
Yuuda
Nakkii
Takeyan
Shikka
Iwachan
Namakemonoo
Yasu-chan
You
Kaba
Yamachuu
Chuupo
Shoohee
Shousuke
Ronbyon
Ahato
Yukkii
Masaki
Swan of Ice
Kazu-san
Ponkichi!!
Hucchii
The Ferocious One
Sugitomo
Ucchi
Meso
Take
Hacchin
Rabbit-san
Succhan
Kazu
Ikkun
Suujii
Ryou
Ikachin
Yori
Nari
Aoman
Kawaue Kurumi
Yocchan
Tarupii
Maccho Warrior
Gon
Aoyama
Ikke
Ietii
YATTA!!
Ayaka
Ahoruta the Hero
Eruku
Tamuchin
Acchi
Massan
Kobocchi
Chanako
Shousuke
Seiya
Pikopikodaa V2
SIG
Tomoyo
Maato
Ryooda
Dream Bird
Kei-kun
Aki
Nagaara
Inside
Shoubou
Kacchan
Kawamo
Masamicchan
Heart

Director
Ueda Akira

Shining Soul II
Thank you
for playing!

SEGA 2003
Source(s): Aspartate